blocks_image
blocks_image
3d illustration
English Text | Site Map | Portfolio | Links | Contact
Copyright ©2007 Peter Lembrechts - SOFAM - Belgium
Reproductie van tekst en Illustraties is verboden
2d Illustration
contact
Portfolio
online shop
blocks_image
(vorige pagina )

Vector- afbeeldingen worden hoofdzakelijk gebruikt voor illustraties die uit vlakke kleuren bestaan, zoals logo´ s, cartoons, e.d.
 
Door objecten met een iets verschillende kleur op- of naast elkaar te plaatsen, kunnen we er echter ook meer realistisch uitziende beelden mee maken, zoals de wagen rechtsonder deze- en vorige pagina aantoont.
Hoe méér nauwelijks van kleur en vorm verschillende objecten, hoe vloeiender de overgangen worden. ( zie ook detail rechts )
 
Hieronder ziet U het principe van het tekenen met vec-toren. Uiterst links is een object met scherpe punten, met daarnaast hetzelfde object, maar ditmaal zijn de punten voorzien van handles, waardoor de lijn een bepaalde spanning krijgt. Door het verslepen van deze punten ( of de handles ) verkrijgen we een andere vorm.
vector
De volledige uitleg i.v.m. het vector- tekenen zou zéér vele pagina´s vragen en valt dan ook buiten het bereik van deze site.
blocks_image
blocks_image
Het belangrijkste verschil is dus de manier waarop we er mee werken en het resultaat dat we met ofwel Bitmap- ofwel Vector- illustraties kunnen ( of willen ) bereiken.
 
Zoals eerder gezegd, hangt dit gebruik ook van andere faktoren af.
Doordat een Bitmap- illustratie resolutie- gebonden is, kunnen we ze na afloop niet zomaar vergroten zonder kwaliteitsverlies te krijgen. Een vector- illustratie blijft - hoe groot we ze ook maken - steeds dezelfde kwaliteit behouden.

De afbeeldingen hieronder tonen wat er gebeurt bij het inzoomen op een bitmap
( links ) en een vector illustratie ( rechts ).
Bij de bitmap afbeelding ziet men duidelijk de pixels verschijnen, terwijl er bij de vector illustratie nog steeds mooi scherpe lijnen blijven.

 bitvsvec

Illustraties die uitvergroot moeten kunnen worden om ook op
bijvoorbeeld een uithangbord te drukken - zoals o.a. een logo -
kunnen dus best als vector- bestand aangemaakt worden.Voorbeelden van 2d Illustraties zijn te zien in
mijn
Portfolio