blocks_image
blocks_image
3d illustration
English Text | Site Map | Portfolio | Links | Contact
Copyright ©2007 Peter Lembrechts - SOFAM - Belgium
Reproductie van tekst en Illustraties is verboden
2d Illustration
contact
Portfolio
online shop
Illustraties die met traditionele media op papier, of in een tekenprogramma op computer gemaakt zijn, worden ook vaak 2d- illustraties genoemd .
Zoals de naam zelf zegt, worden ze opgebouwd ( getekend ) in 2 dimensies, in tegenstelling tot de 3d-Illustratie , waar de tekening is opgebouwd in 3 dimensies, maar daarover meer in betreffende rubriek.
 
U kent uiteraard de traditionele technieken zoals het te-kenen met potlood, pen en inkt, aquarel, airbrush, enz. op papier of enig ander materiaal, dus die ga ik hier niet verder bespreken.
 
Sinds de computer meer volwassen geworden is, zijn al deze technieken namelijk ook perfect na te bootsen op het scherm.
Geen vuile vingers, vlekken en andere « bijwerkingen » meer als de deadline nadert...
Fouten kunnen steeds worden rechtgezet door een stapje terug te gaan in de tijd ( als je genoeg bewaard hebt uiteraard... ) en je kan ook gemakkelijker meerdere versies maken zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Sinds half jaren ´90 ben ik dan ook volledig overgescha-keld op de computer voor illustratief werk ( niet voor m´n schilderijen natuurlijk )
Voorbereidende schetsen maak ik echter nog steeds gewoon op papier. Deze worden dan ingescand om op de computer verder te bewerken.
blocks_image
vectortekening van een auto
2d Illustraties die op computer ontstaan, kunnen we nu onderdelen in twee
categoriën, namelijk de vector- en de bitmap- afbeeldingen.
 
Meest voorkomend zijn de Bitmap- afbeeldingen, die zijn opgebouwd uit een aantal PIXELS of punten die een bepaalde kleur hebben en hebben ook een vaste RESOLUTIE, uitgedrukt in ppi ( pixels per inch of dus pixels per duim )
Voor afbeeldingen die enkel op het scherm getoond moeten worden, is 72ppi voldoende, maar als de afbeelding gebruikt moet worden in b.v. een brochure, of ander kwaliteits- drukwerk, moet ze een veel hogere resolutie hebben.
Gewoonlijk is dit dan 300 ppi.
Voor kranten en gelijkaardige uitgaven is bv. 100 tot 170ppi
reeds voldoende .
Foto´ s en gescande afbeeldingen of documenten zijn
steeds Bitmap- afbeeldingen en ook tekeningen die
gemaakt zijn in programma´ s als bijvoorbeeld Adobe
Photoshop™ of PaintShop™ of gelijkaardig, horen in deze
categorie thuis. Zij zijn dus resolutie- afhankelijk
 
Vector- illustraties zijn niet afhankelijk van de resolutie.
Zij worden opgebouwd door het plaatsen van punten die met
elkaar verbonden zijn en zo een object vormen. Voor het
maken of bekijken van vector- tekeningen heeft een
gespecializeerd programma nodig, hoewel ook
sommige bitmap- programma´ s ( o.a. PhotoShop™ )
deze documenten kunnen inlezen.  
Om te gebruiken op bijvoorbeeld een webpagina,
kunnen deze vector- tekeningen worden omgezet
naar een Bitmap- afbeelding door ze te renderen.
Een voorbeeld van zo´ n gerenderde vector-
afbeelding ziet U hiernaast.
Lees verder  
blocks_image