blocks_image
blocks_image
3d illustration
English Text | Site Map | Portfolio | Links | Contact
Copyright ©2007 Peter Lembrechts - SOFAM - Belgium
Reproductie van tekst en Illustraties is verboden
2d Illustration
contact
Portfolio
online shop
De term 3d- illustratie is misschien wat verwarrend, vermits we op het scherm ( of in print ) gewoon een twee- dimentionele afbeelding te zien krijgen.

De afbeelding zelf wordt wel opgebouwd in een programma waarbij in de ( virtuele ) 3d- ruimte gewerkt wordt en we dus hoogte, breedte en diepte hebben ( X,Y en Z).
Door in die 3d- ruimte punten ( vertex points ) te plaatsen die we dan verbinden, krijgen we vlakjes ( polygons ). Een polygon heeft minimaal 3 zijden, maar het beste resultaat krijgen we wel met vierhoeken.
Als we nu meerdere polygons verbinden, kunnen we een object maken.

We kunnen dit nog het beste vergelijken met een kippengaas dat in een bepaalde vorm gezet wordt.

De vlakjes kunnen we nu voorzien van een bepaalde kleur of textuur en door toevoeging van een belichting, kunnen we hiermee een al of niet realistisch weergave verkrijgen.
Hiernaast zie je een voorbeeld met zeven polygons die samen een object vormen, een kleur krijgen en tot slot ook een belichting met schaduw.

We zouden zulke eenvoudige afbeelding natuurlijk ook gewoon in twee dimensies kunnen tekenen, maar de voordelen van een in 3d opgemaakte illustratie zijn wel aanzienlijk.

Zo kunnen we het object draaien of vervormen, de
blocks_image
blocks_image
belichting en kleur wijzigen en objecten toevoegen.
Bij een illustratie in 2d zouden we dus vaak opnieuw moeten beginnen indien we iets willen veranderen terwijl 3d- objecten ook steeds weer opnieuw gebruikt kunnen worden om nieuwe illustraties te maken.
Ook animatie is perfect mogelijk, dus worden de mogelijkheden vrijwel onbeperkt...

Om ons « kippengaas » nu verder te verfijnen, kunnen we de polygons nog onderverdelen, waardoor de vormen vloeiender worden.
De vertex points kunnen ook steeds nog verplaatst worden langs de X, Y of Z as om het model aan te passen, zodat we de gewenste vorm als het ware gaan boetseren tot het eindresultaat en het ietwat kunnen vergelijken met het vectortekenen in
2d- illustraties.

Ook kunnen we de textuur een glans of transparantie geven om uiteindelijk zowat alles te creëren wat we willen.
Als het 3d-model en de omgeving klaar zijn, kunnen we het geheel renderen tot een 2d afbeelding (of animatie) en het resultaat nadien eventueel nog in een 2d- programma bewerken .


Lees verder op
volgende pagina, waarop ook enkele voorbeelden te zien zijn.